Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) i wymiany

 1. Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania produktu.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument składa, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza /zwrotu/, stanowiącego załącznik dostępny na stronie internetowej sklepu w formacie pdf oraz doc.

  Zwracany produkt należy odesłać na adres:
  eSKa Spółka Jawna
  J. Szydłowski, J. Kłaput
  Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice
  z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy, #numer zamówienia"

  Oświadczenie o wymiane obuwia konsument składa, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza /wymiany/, stanowiącego załącznik dostępny na stronie internetowej sklepu w formacie pdf oraz doc .

  Wymieniany produkt należy odesłać na adres:
  eSKa Spółka Jawna
  J. Szydłowski, J. Kłaput
  Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice
  z dopiskiem "WYMIANA – sklep internetowy, #numer zamówienia"

 2. Zwrot/wymiana, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania – w stanie niezmienionym) w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 3. Zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (…) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w stanie niezmienionym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 5. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
 6. Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.

 


Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:

  eSKa Spółka Jawna
  J. Szydłowski, J. Kłaput
  Lgota ul. Podgórska 11, 34-103 Witanowice

  z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy, #numer zamówienia"

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego konsumenta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Zamawiającego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), sklep stosownie obniży cenę, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Zamawiającego).
 5. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
 7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Reklamujący zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.